Avainsana: Palkkakartoitus

  • Lakisääteisten henkilöstösuunnitelmien abc

    Työsuojelun toimintaohjelma Jokaisen työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan laatia työsuojelun toimintaohjelma ja kirjata siihen työolojen kehittämistarpeet ja työskentelyolosuhteiden vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Keskeisimpiä asioita ovat nykytilan selvittäminen, vaaratilanteiden ennakointi ja niiden minimimointi. Toimintaohjelmassa selvitetään myös tavoitteet terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseksi sekä käytännön toteutustavat tavoitteisiin pääsemiseksi. Työturvallisuuslaki 2 luku, 9 § työsuojelun toimintaohjelma Työyhteisön kehittämissuunnitelma…