Palkanlaskenta

Yrityksen tärkeimpiä voimavaroja on tyytyväinen henkilöstö. Henkilöstön luottamus saavutetaan laadukkaalla palkka- ja henkilöstöhallinnolla.

Meidän tavoitteemme on huolehtia palkka-aineistostanne kuin se olisi omamme: saamme palkat laskettua, raportoitua ja maksettua ajallaan.

Hoidamme sopimuksen mukaan palkanlaskennan ja palkanmaksun, viranomaisilmoittamisen, työnantajasuoritusten laskennan ja maksatuksen, ammattiyhdistysmaksujen maksatuksen ja raportoinnin, maksukieltojen käsittelyn sekä lakisääteisten tilastojen laadinnan puolestanne. Vastaamme eri viranomaistahoille lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Palveluumme kuuluu sovittaessa myös esimerkiksi matka- ja kululaskujen maksatus, loma- ja poissaoloseuranta, lomapalkka-, pekkas- ja liukumavelan kirjaaminen kuukausittain kirjanpitoon, vakuutusasiat, Kela-hakemukset sekä palkkatuen maksatushakemukset, palkkabudjetoinnit ja avustaminen työehtosopimusten tulkinnassa sekä paljon muuta. Autamme mielellämme työsopimusten ja työtodistusten laadinnassa sekä opastamme teitä työsuhdeasioissa.

Palkat, poissaolotodistukset ym. arkaluontoiset tiedot ovat salassa pidettäviä henkilötietoja, minkä vuoksi niiden toimitusta varten meillä on käytössä salattu ohjelma.

Tilitoimistona hyväksytämme palkat asiakkaalla ennen niiden ilmoittamista viranomaisille ja sopimuksesta riippuen ennen maksuun laittoa. Noudatamme hyvää palkkahallintotapaa.